Werkgeversaansprakelijkheid en ‘goed werkgeverschap

Aansprakelijkheid van een werkgever voor de schade van werknemers is al jaren de inzet van procedures. Als werkgever ben je verplicht ervoor te zorgen dat je werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Maar hoe zit het bij thuiswerken, tijdens bedrijfsuitjes, als je medewerkers zich in het verkeer begeven of bij woon-werkverkeer? Wanneer ben je nu als werkgever aansprakelijk en welke verzekeringen moet je van de Hoge Raad afsluiten?

werkgeversaansprakelijkheid

Hoofdregel

De hoofdregel van werkgeversaansprakelijkheid is te vinden in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel legt een ruime zorgplicht op aan werkgevers om te voorkomen dat  werknemers schade oplopen in de uitoefening van werkzaamheden. Deze zorgplicht geldt ook voor ingehuurde krachten, zoals ZZP'ers, flexwerkers en uitzendkrachten én vrijwilligers.

Zorgplicht
De werkplek en werkomgeving moeten zo ingericht zijn dat schade wordt voorkomen. Medewerkers moeten voldoende worden geïnstrueerd om goed en veilig te werken. En de nakoming en naleving van al deze maatregelen en instructies moet worden gecontroleerd. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen.

Deze zorgplicht houdt niet op bij het verlaten van de werkplek. Denk hierbij aan ongelukken buiten het normale werk zoals bedrijfsuitjes of verkeersongevallen.

Verzekeringsplicht

Verzekeringsplicht werkgever

De werkgeversaansprakelijkheid is niet volledig via één verzekering af te dekken. Als makelaar/taxateur liggen de grootste risico’s van je medewerkers bij het gebruik van (bedrijfs)fietsen, scooters en auto’s. Vaak zijn medewerkers onderweg naar bezichtigingen of voor het plaatsen van borden. Een combinatie van verzekeringen kan helpen je werkgeversaansprakelijkheid voor het grootste deel af te dekken.

Aanvulling op bedrijfsaansprakelijkheid
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (onderdeel van de Alles-in-één aansprakelijkheidsverzekering voor makelaars) biedt dekking voor de ‘klassieke’ arbeidsongevallen. Het gaat hierbij om ongevallen op de werkplek en andere werklocaties. Er geldt een uitsluiting voor verkeersongevallen en situaties waarbij werkgevers wordt verweten onvoldoende maatregelen te hebben getroffen ter voorkoming van de schade. De werknemersschadeverzekering vult dit ‘gat in de dekking’.

werkgeversaansprakelijkheid

Werknemersschadeverzekering

De werknemersschadeverzekering (WSV) biedt de werknemer een uitgebreide ongevallendekking voor werkgerelateerde ongevallen. De WSV vult de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de gebruikelijke verzekeringen en voorzieningen aan waar deze geen (volledige) dekking bieden. Daarmee fungeert het als vangnet. De WSV vergoedt (tot de verzekerde bedragen) de geleden schade als gevolg van een ongeval.

Snel vergoedingsproces
Het voordeel van de WSV is dat het geen aansprakelijkheidsverzekering is. Er hoeft dus geen aansprakelijkheid te worden aangetoond voor een uitkering. Zo verloopt het vergoedingsproces een stuk sneller.

Goed werkgeverschap
Daarbij wordt de WSV gezien als onderdeel van het voldoen aan ‘goed werkgeverschap’. Dit is afgeleid uit artikel 7:611 BW, deze stelt dat het hebben van een ‘behoorlijke verzekering’ daaraan bijdraagt.

Makkelijk afsluiten
De WSV is makkelijk af te sluiten op basis van slechts enkele gegevens. De premie wordt gebaseerd op het SV-loon. De WSV gaat standaard uit van verzekerde bedragen van € 1.000.000,-, maar er kan worden gekozen om dit te verhogen.

Offerte ontvangen of meer weten?

Wil je graag een offerte ontvangen of heb je andere vragen over deze verzekering? Laat het ons weten, we helpen je graag.