NVM-Verzuimpakket mét Verzuimregisseur

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, is dat niet alleen vervelend, het kost je ook veel geld. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om het loon van je zieke medewerker maximaal twee jaar door te betalen. Naast doorbetaling van salaris moet je bij afwezigheid vervanging regelen, werkgeverslasten betalen en aan allerlei wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoen volgens de Wet verbetering poortwachter. Hoe verzacht je de pijn?

Voorkomen én genezen
Een goede ziekteverzuimverzekering en arbodienstverlening zijn onmisbaar. Het NVM-Verzuimpakket mét Verzuimregisseur (uniek en exclusief voor NVM-leden), neemt veel werk uit handen. Je krijgt bovendien advies over preventie, duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van je verzuimpercentage. Wij doen er alles aan om jou als ondernemer te ondersteunen en je medewerkers snel en vitaal weer aan het werk te krijgen.

Het NVM Verzuimpakket

Het NVM-Verzuimpakket bestaat uit drie onderdelen:

Verzekering

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om het loon van een zieke medewerker maximaal twee jaar door te betalen. Met de NVM Ziekteverzuimverzekering betaalt de verzekeraar deze loonkosten gedurende twee jaar aan jou door.

Arbodienst

Aanvullend op de verzekering bieden wij ondersteuning en begeleiden jou als werkgever rondom het gehele proces van ziekteverzuim van zieke medewerkers. Je krijgt deskundige hulp bij de re-integratie van zieke medewerkers, zodat je medewerkers weer snel terugkeren op de werkvloer.

De Verzuimregisseur

Onderdeel van de ziekteverzuimverzekering is ons innovatieve en unieke concept ‘De Verzuimregisseur’. Hiermee bieden we voor jou als werkgever belangrijke ondersteuning tijdens het verzuim van je medewerker(s). Wij beantwoorden alle vragen rondom verzuim, re-integratie, arbo en UWV-dossiers en gaan proactief voor je aan de slag. Zo zorgen we er samen voor dat je medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk is.

Voordelen van het NVM Verzuimpakket

De voordelen

All-in service
Ontzorgdiensten rondom re-integratie zijn inbegrepen

Interventiekosten (op advies van de arbodienst)
Interventies op advies van de arbodienst, zoals een arbeidsdeskundig onderzoek (€ 1.150,-), tweede spoor (tussen de € 2.000,- en € 5000,-) of coachingstraject worden volledig vergoed.

Poortwachtergarantie
Als je de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, dan vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.

De Verzuimregisseur
Beperkt de toenemende schadelast rondom verzuim en biedt ondersteuning om meer grip te krijgen op (de kosten van) arbeidsongeschiktheid en verzuim. De Verzuimregisseur helpt je onder andere bij:
- Vraagstukken rondom wet- en regelgeving
- De communicatie met betrokken partijen
- Het aanvragen van diverse regelingen en uitkeringen
- Hoe u moet omgaan met een zieke medewerker
- Schadelastbeheersing

De kosten van het NVM Verzuimpakket

De kosten

1

Ziekteverzuimverzekering
De premie van de ziekteverzuimverzekering wordt bepaald door het ziekteverzuim van je bedrijf van de afgelopen driejaar. Daarnaast is de premie die je betaalt afhankelijk van:
- De bruto loonsom inclusief vakantiegeld
- De dekkingspercentage in het eerste en tweede jaar (vaak 100% en 70%)
- Het aantal eigen risico wachtdagen: variërend van 10 tot 130 werkdagen
- Werkgeverslasten wel of niet meeverzekeren

2

Arbodienst
De kosten van het fullservice arbocontract bedragen € 134,- per medewerker per jaar (exclusief btw).

3

De Verzuimregisseur
De kosten van de Verzuimregisseur zijn € 10,- per medewerker, per jaar.

Wil je graag een offerte voor het NVM Verzuimpakket of heb je andere vragen? Laat het ons weten, we helpen je hier graag mee.

Offerte ontvangen of meer weten?

Wil je graag een offerte ontvangen voor het NVM-Verzuimpakket of heb je andere vragen? Laat het ons weten, we helpen je graag.