Open menu

Schouten Verzekeringsdienst voor NVM-leden


Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 44 42

Als NVM makelaar wilt u goed voor uw personeel zorgen en een goed pensioen is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom bieden wij speciaal voor makelaars verschillende pensioenpakketten aan. De pakketten zijn samengesteld door onze specialisten en bieden voor ieder wat wils. Maatwerk behoort ook tot de mogelijkheden en zo kunt u dus zelf uw persoonlijke pensioenpakket naar uw wensen samenstellen. Doordat wij de pakketten zelf hebben ingekocht, kunnen we deze aanbieden tegen een zeer scherpe premie!

Binnen de NVM Pensioenpakketten kunt u ervoor kiezen om een of meerdere van de volgende modules aan uw werknemers aan te bieden. Onze specialisten hebben de volgende drie pakketten voor u samengesteld:

  BASIS COMPLEET MAATWERK *
Ouderdomspensioen Werknemers kunnen vrijwillig en fiscaal voordelig extra sparen voor hun pensioen. Maximale pensioenopbouw voor uw werknemers. Zelf de hoogte van de pensioenopbouw en werkgeverslasten bepalen. .

Nabestaandenpensioen

Vrije keuze om mee te verzekeren.
Arbeidsongeschiktheid Vrije keuze om mee te verzekeren.

Ouderdomspensioen

Door maandelijks een premie te storten in de ‘pensioenspaarpot’ van uw werknemer, stelt u hem of haar in staat om een eigen pensioenkapitaal op te bouwen. Met dit kapitaal kan de werknemer op de pensioendatum een levenslang uit te keren ouderdomspensioen financieren, als aanvulling op zijn of haar AOW-uitkering.

Op welke manier dit pensioenkapitaal wordt gespaard, wordt grotendeels door de werknemer zelf bepaald. Zo kunnen de premies worden belegd door de pensioenverzekeraar, stelt de werknemer zelf een beleggingsportefeuille samen, of worden de premies gebruikt voor opbouw van een gegarandeerde pensioenuitkering.

Daarnaast kiest de werknemer ook zelf wanneer en op welke wijze het pensioen zal worden uitgekeerd.

Uiteraard bepaalt u, als werkgever, hoe hoog de premie is die u aan de werknemers beschikbaar stelt. Door deze uit te drukken in een percentage van het pensioengevend loon, weet u vooraf altijd exact de hoogte van uw pensioenlasten.

Nabestaandenpensioen

Mocht uw werknemer overlijden vóór de pensioendatum, dan wordt er vanaf dat moment een jaarlijkse, levenslange uitkering verstrekt aan de achterblijvende partner. Deze uitkering vormt een aanvulling op de uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw) en later op de AOW-uitkering. Daarnaast ontvangen de kinderen jonger dan 21 jaar een jaarlijkse uitkering.

Om als partner in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering, gelden strenge voorwaarden. Vaak wordt er dan ook geen of een lage uitkering verstrekt. Hiertoe is er binnen de module Nabestaandenpensioen de mogelijkheid om voor uw werknemers een extra uitkering te verzekeren; het zogenaamde Anw-hiaat pensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wanneer uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is en niet of deels in staat is om te werken, dan komt hij of zij in aanmerking voor een WIA-uitkering.

De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het oude loon van de werknemer (gemaximeerd tot het zogenaamde SV-loon), de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van het loon dat de werknemer nog verdient.

In de praktijk biedt de WIA-uitkering vaak een inkomen dat ontoereikend is, ondanks een hoge werkbereidheid van de werknemer. Het arbeidsongeschiktheidspensioen vult de WIA-uitkering dan ook aan. Bovendien zal de pensioenopbouw premievrij worden voortgezet.

De kosten van pensioen via Schouten Verzekeringsdienst voor leden van NVM

Om u een indicatie van de kosten te geven, hebben wij een rekenvoorbeeld voor u gemaakt. De kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers, de leeftijd van de medewerkers en het bruto jaarsalaris. In dit rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van een medewerker van 40 jaar met een bruto jaarsalaris van € 35.000,-.

Maandpremie BASIS COMPLEET
Ouderdomspensioen € 87 € 173

Nabestaandenpensioen

€ 9 € 9
Arbeidsongeschiktheid € 17 € 20
Administratiekosten € 5 € 5
     
Totale kosten per maand € 118 € 208

Vrijblijvende offerte aanvragen

Waar kunnen wij u mee helpen?
Heeft u al een pensioenregeling getroffen voor uw medewerkers?Voor wie is de pensioenregeling (meerdere antwoorden mogelijk)?In welk pakket heeft u interesse?